Reglement

Reglementen
Wij doen er alles aan om er een lachwekkende loop van te maken, mocht er onderweg echter iets mis gaan, bij bijvoorbeeld een lach-punt, een waterpost of door vrijwilligers of wegbewijzering, dan hopen wij dat je hier sportief mee omgaat. Wij aanvaarden geen claims wat betreft route, parcours, schade of ongemak door toedoen van vrijwilligers of publiek of andere ongewenst situaties. Wij zijn een recreatieve run met slechts een klein prestatief element. De minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar (behalve de kidsrun).

Eigen Risico
Deelnemers lopen op eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt ten opzichte van de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook. Verzekering is een zaak van de deelnemers zelf. Daar waar de verstrekte informatie niet in voorziet, beslist de organisator van het evenement. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij anders wordt overeengekomen met de organisator. Je gaat akkoord dat de organisatie eventueel gebruik maakt van je beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de LachRun, zonder daarvoor vergoeding te claimen. De organisatie neemt je gegevens op in een bestand en kan deze selectief aan enkele sponsors verstrekken ten behoeve van mailings. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kan je dit schriftelijk vooraf kenbaar maken bij de organisatie. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht (weersomstandigheden bijv.) wordt afgelast. Inschrijfgelden en gelden voor extra bestellingen worden in dit geval niet gerestitueerd tenzij anders wordt besloten en gecommuniceerd.

Download hier het reglement
Het evenement gaat door bij minimaal 100 aanmeldingen en onder voorbehoud van het verkrijgen van vergunningen